La Fageda

La Fageda és un projecte socioempresarial amb la missió de millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat de la Garrotxa que es dedica a la venda de diferents productes alimentaris com iogurts, melmelades, gelats i altres postres.

Portem més de 5 anys aportant solucions per donar visibilitat a les dades de tots els departaments de La Fageda. La informació de l’empresa prové de diferents orígens, tals com SQL Server, MySQL, Excel o API, s’extreuen, transformen i emmagatzemen en un Data Warehouse. Posteriorment, aquesta informació és visualitzada mitjançant les eines de Busines Intelligence de Qlik i Microsoft Power BI.

Baucells

Baucells és una empresa càrnia dedicada a la cria i engreixament del bestiar, compra, venda i exportació de pernils, embotits, canals i productes carinis, així com la transformació d’aquests altres productes, subproductes, d’especejament i emmagatzematge frigorífic.

Des de Nordest els-hi aportem diferents dashboards amb l’eina Qlik View que els permet controlar la producció, gestió de pagaments i financer.

Català