CASAS

Casas és una cadena familiar de sabateries amb llarga tradició en el sector. Compta amb més de 50 punts de venda en les principals poblacions i centres comercials de Catalunya, València, País Basc i Madrid.

En un sector tan competitiu com és el món del retail, és de vital importància tenir totes les dades disponibles per l’optimització de processos i la presa de decisions. La informació es recupera de les diferents fonts, es transforma i s’emmagatzema en un Data Warehouse centralitzat, i mitjançant el desenvolupament d’informes en Qlik Sense, els usuaris tenen la informació disponible de forma immediata i des de qualsevol dispositiu.

S’han desenvolupat KPI específics del sector de retail com GMROI o la rotació d’estoc. També altres informes per l’àrea de finances, compres o vendes.

Amb l’objectiu de seguir millorant la competitivitat, s’ha impulsat un projecte d’intel·ligència artificial que permet la predicció de l’afluència de clients en les tendes, i així, donar suport a l’equip de recursos humans per una correcta planificació dels torns de treball.

Fontfreda Pintures

Empresa especialitzada en material de belles arts, treballs manuals, pintures i decoració. 

Des de Nordest, s’està impulsant un canvi de la cultura de les dades a Fontfreda per aprofitar la informació i millorar la presa de decisions. L’eina escollida és Microsoft Power BI i involucra a totes les àrees i processos de l’empresa.

Wehbe

Wehbe és líder en el sector tèxtil en l’illa de Tenerife. Compta amb un equip de més de 200 professionals que cuiden al detall, l’elecció del disseny i la qualitat de les peces de roba.

Mitjançant el desenvolupament de dashboards en Qlik Sense per al seguiment de diferents àrees de l’empresa, s’ha aconseguit que la direcció tingui una imatge clara de cada un dels departaments per poder prendre decisions correctes. 

Brita

Brita és una empresa especialitzada a optimitzar l’aigua. Participen directament en el filtratge, l’optimització i la individualització d’aquest recurs essencial. Proporcionant tant els productes de consum com dispensadors i filtres professionals.

Brita compta amb diferents dashboards desenvolupats amb l’eina QlikView que per portar a cap el control de les àrees de vendes i distribució.

Català