DATA MANAGEMENT

La informació com a actiu de valor

El cicle d’extracció, transformació, enriquiment, dotació de qualitat i emmagatzematge de dades, així com el nivell de granularitat adequat són claus per garantir que les dades disponibles es converteixen en un actiu de valor per l’organització.

Informació modelada

Les solucions que ens permeten gestionar aquest cicle garanteixen la conversió de les dades en brut en informació modelada a partir de les necessitats de negoci. D’aquesta manera, basant-se en aquesta informació, les persones implicades, podran decidir quines són les iniciatives que s’han d’emprendre en els processos clau de la companyia.

Les nostres solucions per la gestió de les dades

Microsoft Fabric

Implementem solucions al núvol de moviment i tractament de dades utilitzant els diferents components de Fabric com son Data Factory o Synapse creant un DataLake accessible des de qualsevol aplicació.

T-SQL Data Warehouse

Extraiem, transformem i carreguem dades a través de T-SQL per poder ser emmagatzemades dins d’un Data Warehouse i utilitzades posteriorment per qualsevol aplicació d’analítica de dades.

Power Query / Script Qlik

Creem fluxos de dades amb les tecnologies Power Query de PowerBI i l’Script de Qlik per aconseguir un maneig senzill de les dades i un èxit garantit en el moment del seu anàlisi.

Català