DATA MANAGMENT

La informació com a actiu de valor

El cicle d’extracció, transformació, enriquiment, dotació de qualitat i emmagatzematge de dades, igual que el nivell de granularitat adequat és clau per garantir que les dades disponibles es converteixen en un actiu de valor per l’organització.

Informació modelada

Les solucions que ens permeten gestionar aquest cicle, garanteixen la conversió de les dades en brut en informació modelada a partir de les necessitats de negoci. D’aquesta manera les persones implicades, basant-se en aquesta informació podran decidir quines són les iniciatives que s’han d’emprendre en els processos clau de la companyia.

Les nostres solucions per la gestió de les dades

SQL Server Integration Services (SSIS)

Implementació de Data Warehouse a través de la tecnologia d’SQL Server Integration Services.

T-SQL Data Warehouse

Extraiem, transformem i carreguem dades a través de la tecnologia T-SQL amb l’objectiu de tenir les dades netes i ordenades perquè siguin més fàcils d’entendre i tractar.

Power Query / Script Qlik

Creem fluxos de dades amb les tecnologies Power Query de PowerBI i l’Script de Qlik.

Així aconseguim un maneig senzill de les dades i un èxit garantit en l’anàlisi.

Català