Serveis

Per assegurar-nos de l’èxit d’una companyia de serveis, has de respondre a les necessitats del teu client d’una manera ràpida i personalitzada. Això només es pot aconseguir amb informació unificada, veraç i accessible.

Retail

Coneixem totes les mètriques i KPI’s del món del retail per ajudar-te a millorar els resultats i optimitzar els processos.

Alimentació

La indústria de l’alimentació és una de les més complexes a causa del gran nombre d’agents involucrats com a proveïdors o cadenes comercials. Els marges i condicions comercials són molt competitives i és necessari portar un control exhaustiu dels KPI’s empresarials.

Producció

La indústria de producció és especialment complexa a causa de la gran quantitat de sistemes diferents que intervenen en els processos; cadena de subministrament, fabricació, logística… Connectar i unificar la informació d’aquests sistemes en un únic punt per poder treu-li partit és imprescindible per l’optimització de processos.

Català