intel·ligència artificial

Predicció de la demanda

Realitza prediccions i projeccions de la demanda per optimitzar vendes i la gestió d’estoc en la teva organització. Treu profit dels algoritmes de Machine Learning per potenciar el teu negoci.

Recomanació de compra

Troba els patrons de compres dels teus clients i realitza recomanacions automàtiques per  potenciar les vendes i refermar la relació amb els teus clients. Integra aquests models predictius als teus sistemes eCommerce i punts de venda.

Predicció de baixes

Anticipa les baixes de servei dels teus clients d’acord amb els comportaments en la seva activitat mitjançant models de Machine Learning per poder executar les accions adequades a temps.

Català