SOLUCIOns ANALÍTICA DE dades

Coneix les dades clau

Per conèixer l’estat de la nostra organització i els seus processos és indispensable comptar amb una solució d’analítica que ens permet conèixer les dades clau per la nostra organització, ja siguin vendes, marges, deutes, recepcions, tresoreria, gasto, ingressos o altres.

Anàlisi holística

L’anàlisi holística d’aquests fets a partir de les variables que estan associades a aquests, ens permetrà prendre les millors decisions i proposar iniciatives per corregir o millorar les nostres operacions i avançar cap als objectius estratègics de la nostra organització.

Les nostres solucions d’analítica

Microsoft Power BI

Solució líder de business intelligence de Microsoft per integrar en una plataforma unificada i escalable per la preparació i descobriment de dades.

Qlik

Usuaris de qualsevol nivell podran explorar dades amb un incomparable motor associatiu i una potent IA, i incorporar coneixements útils en les decisions.

Birst

Infor Birst fa que la intel·ligència empresarial i l’anàlisi siguin fàcils de consumir amb contingut i mètriques.

Millora la presa de decisions amb Birst.

Català